Έπειτα από τις εκδηλώσεις που έκανε η ομάδα μας, πολλά παιδιά και γονείς ζήτησαν να μάθουν για τις δυνατότητες που έχουν να συμμετάσχουν και αυτοί σε παρόμοιες δράσεις. Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα τμήμα στην ιστοσελίδα μας όπου θα ανακοινώνουμε …

Επικοινωνήστε μαζί μας! Read more »